Znaky času

Projekt, který realizují jak historici, tak i zvídaví hledající lidé, umožňuje pochopit, jak žili předkové, že pro ně byly duchovní a morální hodnoty skutečně cenné a významné.

Ve druhém filmu budeme pokračovat v hledání klíčů k záhadám pyramid – monumentálních kamenných staveb, objevených v různých koutech Země.

Pyramidy – jsou jedny z nejzáhadnějších staveb na planetě. Ve skutečnosti to je informační poselství z hlubin věků. Výzkumem pyramid se zabývá velké množství vědců z různých vědních oborů a různých zemí světa.

Toto video je o jedné z nejzáhadnějších relikvií, dnes známé jako Longinovo kopí nebo kopí Kristovo. Starodávná legenda říká, že ten, kdo vlastní toto Kopí a uvědomuje si, kterým silám on slouží, drží ve svých rukou, dobrých či zlých, osud tohoto světa.

Znaky a symboly
Co znamená „vševidoucí oko“ zednářů? Zdalipak ví mnoho lidí o existenci znaku Šambaly? Nejčastěji se setkáváme se znakem k němu opačným – znakem trojúhelníkové pyramidy s okem uvnitř.

Unikátní nález artefaktu ve světle Prapůvodních Znalostí. Nebeský disk, který byl nalezen v městě Nebra, ve spolkovém státě Sasko-Anhaltsko v Německu, který se stal ve své době nejsenzačnějším archeologickým nálezem 21. století.

V tomto videu je použitý úryvek z pořadu s účastí I.M. Danilova „O magii“ na ALLATRA TV.

Moudrost předků
Dnes nacházíme hodně důkazů o existenci pracivilizací, předcházející civilizace před 12.000 lety a více, která byla rozvinutější než současná civilizace. Dělali a vytvářeli to, co je dnes nad naše síly.

Pod záštitou Panny Marie
Město Kyjev je zaplněno množstvím kulturních a obřadních svatostánků, které měly po celou dobu zvláštní význam nejen pro lidi, kteří žijí v tomto městě, ale i pro celý svět. A není překvapením, že většina z těchto ikonických míst a architektonických struktur je spojena...