Znaky času

Projekt, který realizují jak historici, tak i zvídaví hledající lidé, umožňuje pochopit, jak žili předkové, že pro ně byly duchovní a morální hodnoty skutečně cenné a významné.

Videa v jiných jazycích
V Křesťanství existuje pojem pocitu blahodárného ohně uvnitř sebe. Co je to? Lidé, kteří měli osobní zkušenost s dotykem Ducha svatého, vysvětlují svůj stav blahosti. V tomto díle také uslyšíme příběh, který hluboce inspiroval a změnil duchovní život Iriny. Pocítila pří...

Videa v jiných jazycích
Co znamená „vševidoucí oko“ zednářů? Zdalipak ví mnoho lidí o existenci znaku Šambaly? Nejčastěji se setkáváme se znakem k němu opačným – znakem trojúhelníkové pyramidy s okem uvnitř.

Videa v jiných jazycích
Unikátní nález artefaktu ve světle Prapůvodních Znalostí. Nebeský disk, který byl nalezen v městě Nebra, ve spolkovém státě Sasko-Anhaltsko v Německu, který se stal ve své době nejsenzačnějším archeologickým nálezem 21. století.

V historii naší civilizace byly i mírumilovné časy. Lidé uměli žít i ve vzájemné sounáležitosti, harmonii a přátelství. Před 12 tisíci lety lidstvo žilo ve formátu společnosti, ve které převládaly duchovní znalosti. Důkazem toho byly pozitivní znaky, které se našly při...

Videa v jiných jazycích
V tomto videu je použitý úryvek z pořadu s účastí I.M. Danilova „O magii“ na ALLATRA TV.

Moudrost předků Videa v jiných jazycích
Dnes nacházíme hodně důkazů o existenci pracivilizací, předcházející civilizace před 12.000 lety a více, která byla rozvinutější než současná civilizace. Dělali a vytvářeli to, co je dnes nad naše síly.

Pod záštitou Panny Marie
Město Kyjev je zaplněno množstvím kulturních a obřadních svatostánků, které měly po celou dobu zvláštní význam nejen pro lidi, kteří žijí v tomto městě, ale i pro celý svět. A není překvapením, že většina z těchto ikonických míst a architektonických struktur je spojena...