Upoutávka ke Kaleidoskopu faktů "Pravda a plevel”

Upoutávka ke Kaleidoskopu faktů "Pravda a plevel” Když se zkresluje Pravda, tehdy vítězí Lež. V takovém světě vládne egoismus, pýcha a nelidskost. Tam, kde existuje moc jednoho člověka nad druhým, není prostor pro lásku, soucit a vzájemný respekt. Upoutávka ke Kaleidoskopu faktů "Pravda a plevel” Upoutávka ke Kaleidoskopu faktů "Pravda a plevel” Upoutávka ke Kaleidoskopu faktů "Pravda a plevel”