Zastavený pokrok | trailer

Zastavený pokrok | trailer Žijeme v době technologického pokroku. Naučili nás myslet si, že je to vrchol dokonalosti. Ale je tomu tak? Zastavený pokrok | trailer Zastavený pokrok | trailer Zastavený pokrok | trailer