Kaleidoskop faktů


„Snění není na škodu!“ - slyšíme v naší současné společnosti. Pomocí snů mnozí lidé utíkají od svých problémů a někteří se dokonce učí „správně“ snít, když si představují i ty nejmenší detaily toho, co chtějí... A my, aniž bychom si toho všimli, podléháme vlivu obrazů....

Každý z nás je od narození v otroctví. Jsme ovládáni a manipulováni a ani nepozorujeme, jak se to děje.

Velkolepé megality vždy přitahovaly pozornost lidí. Za jakým účelem nám je starodávní lidé zanechali jako odkaz? Jaká je skutečná role megalitů na prahu celoplanetární katastrofy?

Dávné civilizace na různých kontinentech zanechaly lidstvu mnoho záhad, které ještě musíme rozluštit. Kailás, Sfinga, Gunung Padang, Baalbek – tajemství těchto a dalších fascinujících míst naší planety znepokojuje mysl jak vědců, tak i nadšených badatelů.

Otázka prodloužení života zajímala lidi ve všech dobách. Vždy existovali ti, kteří zkoumali možnost prodlužování lidského života za hranici druhu. V dějinách lidstva je o tom mnoho zmínek. Jaké technologie a vývoj dnes existují? Na čem pracují současní vědci?

Otázka prodloužení života zajímala lidi ve všech časech. Vždy existovali lidé, kteří zkoumali možnosti prodloužení lidského života za výhledovou hranici. V historii o tom zůstalo mnoho zmínek. Jaké technologie a vývoj dnes existují? Na čem pracují současní vědci?

Kaleidoskop faktů je unikátní projekt, který nemá ve světě obdoby. Každý 13. den v novém měsíci nás potěší novým dílem.

Člověk je nejsložitější a nejdokonalejší výtvor ve vesmíru. Kdo je to člověk? Co na to říkají vědci?

Člověk přichází na tento svět a hledá odpovědi na otázky: "Kdo jsem? Proč jsem přišel na tento svět? Co je mým posláním?" Odpovědi na tyto otázky pomohou člověku učinit správnou volbu a přijmout životně důležité rozhodnutí.

Zadávali jste si někdy otázky: Jak vznikl vesmír? Jak funguje? Proč v něm existuje člověk?

Už v dětství se učíme dělat správné věci. Reagovat a chovat se podle někoho, nebo něčeho. Co je podstatné? Co se v životě skutečně naučíme?

MAGIE po staletí přitahuje lidi, budí v nich zájem i strach, chytře je láká do svých sítí a klade na ně pasti. Pomocí magie lidé hledají ochranu, ale sami se dostávají pod její působení.

Vznikla před několika miliony lety spolu s lidstvem, dosud je jedním z hlavních aspektů lidského života. V čem je její přitažlivost pro lidi? Co chtějí získat, když se uchylují k magii?

Každý člověk sní o životě ve šťastném a bezpečném světě, kde vládne láska a vzájemná úcta. Tak proč my už tisíce let existujeme ve společnosti rozvrácené nekonečnými válkami, hladem a násilím?

Každý člověk chce být šťastný a usiluje o to po celý svůj život. Ale když se podíváme na to, jak dnes žije společnost, můžeme ji nazvat šťastnou?

Myšlenka vybudování Tvořivé společnosti sjednocuje stále více lidí z celého světa. Nehledě na to, že žijeme v různých částech naší překrásné planety a mluvíme různými jazyky, všichni chceme totéž – žít v míru a úctě, v dostatku a radosti.

Z generace na generaci se předávají legendy o poslední bitvě sil Dobra a Zla. Geliáři ale na ni nečekají, ale odvážně vstupují do bitvy “tady a teď”. Kdo Oni jsou? A jak se stát Bojovníkem Světla?

Věříš tomu, že svět kolem tebe - je realita? Volba je na tobě. Zveme vás, aby jste se k nám připojili na přímý přenos Mezinárodní vědeckou konferenci v rámci projektu „KALEIDOSKOP FAKTŮ” na téma „Matrix: od iluze k Realitě”. 13. října v 18:00 SELČ na kanálu ALLATRA TV.

A co když není náš svět skutečný? A co když všichni žijeme v hologramu, uměle vytvořeném systému, jinými slovy v Matrixu? Při pohledu na svědectví a vědecké důkazy tohoto faktu vzniká mnoho otázek.

Vše, na co myslíte nebo co děláte, vyžaduje vaši pozornost. „Odhaduje se, že průměrný člověk se denně setká s 6 000 až 10 000 reklamami." Proč?