Kaleidoskop faktů


Co čeká člověka po smrti fyzického těla? Jste připraveni na odpověď na tuto důležitou otázku? V novém vydání unikátního výzkumného projektu „Kaleidoskop faktů“ se dozvíte něco, co změní vaše představy o posmrtném osudu člověka a o tom, jak mrtví ovlivňují životy živých...

Co nás čeká po smrti? Tuto otázku si v životě klade každý člověk minimálně jednou. Náboženství nám vyprávějí o ráji i pekle, popisujíce je velmi neurčitě. Nicméně lidé pravidelně dostávali skutečné Znalosti o posmrtném osudu – do světa je přinášeli proroci. A dnes je vě...

Neuvěřitelné zkoumání záhad historie pokračuje. Nepříjemná fakta, vypovídající o skutečném příběhu lidstva, nám umožňují poznat pravdu o naší minulosti a předvídat budoucnost.

Kontakt mezi lidmi a mimozemšťany je jednou z nejzáhadnějších a nejzajímavějších otázek, které nadále zkoumáme v rámci mezinárodního výzkumného projektu „Kaleidoskop faktů”.

„Kde je pozornost, tam je i síla". Není to jen fráze. Každý člověk během života plýtvá svou pozorností, ale málokdo se zamýšlí nad její hodnotou.

Od nepaměti nás učí rozvíjet mysl, intelekt a paměť. Ale o vnitřním potenciálu člověka a o tom, čeho je každý z nás schopen, se mluví tak málo.

Zarathustra, Buddha, Ježíš, Mohamed… Každý z nich prošel životní pouť prostého člověka, ale díky své upřímné lásce k Bohu a lidem se dokázali stát nejdůstojnějšími představiteli lidstva.

Zarathustra, Buddha,Ježíš a Mohamed - Velké Osobnosti, které v různých dobách přinášely lidem pravé Znalosti, které probouzejí srdce a darují pravou svobodu. To jsou nejdůstojnější z lidí, poslaní samotným Bohem na pomoc lidstvu na cestě k pravému smyslu života.

„Snění není na škodu!“ - slyšíme v naší současné společnosti. Pomocí snů mnozí lidé utíkají od svých problémů a někteří se dokonce učí „správně“ snít, když si představují i ty nejmenší detaily toho, co chtějí... A my, aniž bychom si toho všimli, podléháme vlivu obrazů....

Každý z nás je od narození v otroctví. Jsme ovládáni a manipulováni a ani nepozorujeme, jak se to děje.

Každý člověk sní o životě ve šťastném a bezpečném světě, kde vládne láska a vzájemná úcta. Tak proč my už tisíce let existujeme ve společnosti rozvrácené nekonečnými válkami, hladem a násilím?

Každý člověk chce být šťastný a usiluje o to po celý svůj život. Ale když se podíváme na to, jak dnes žije společnost, můžeme ji nazvat šťastnou?

Myšlenka vybudování Tvořivé společnosti sjednocuje stále více lidí z celého světa. Nehledě na to, že žijeme v různých částech naší překrásné planety a mluvíme různými jazyky, všichni chceme totéž – žít v míru a úctě, v dostatku a radosti.

Velkolepé megality vždy přitahovaly pozornost lidí. Za jakým účelem nám je starodávní lidé zanechali jako odkaz? Jaká je skutečná role megalitů na prahu celoplanetární katastrofy?

Dávné civilizace na různých kontinentech zanechaly lidstvu mnoho záhad, které ještě musíme rozluštit. Kailás, Sfinga, Gunung Padang, Baalbek – tajemství těchto a dalších fascinujících míst naší planety znepokojuje mysl jak vědců, tak i nadšených badatelů.

Otázka prodloužení života zajímala lidi ve všech dobách. Vždy existovali ti, kteří zkoumali možnost prodlužování lidského života za hranici druhu. V dějinách lidstva je o tom mnoho zmínek. Jaké technologie a vývoj dnes existují? Na čem pracují současní vědci?

Otázka prodloužení života zajímala lidi ve všech časech. Vždy existovali lidé, kteří zkoumali možnosti prodloužení lidského života za výhledovou hranici. V historii o tom zůstalo mnoho zmínek. Jaké technologie a vývoj dnes existují? Na čem pracují současní vědci?

Kaleidoskop faktů je unikátní projekt, který nemá ve světě obdoby. Každý 13. den v novém měsíci nás potěší novým dílem.

Člověk je nejsložitější a nejdokonalejší výtvor ve vesmíru. Kdo je to člověk? Co na to říkají vědci?

Člověk přichází na tento svět a hledá odpovědi na otázky: "Kdo jsem? Proč jsem přišel na tento svět? Co je mým posláním?" Odpovědi na tyto otázky pomohou člověku učinit správnou volbu a přijmout životně důležité rozhodnutí.