Kaleidoskop faktů


13. července v 17:00 SELČ se uskuteční znaková 12. mezinárodní online konference „BOHORODIČKA. TVŮRČÍ SÍLA LÁSKY”.

Každý člověk má hlubokou potřebu skutečné, Pravé Lásky – lásky, která člověka naplňuje smyslem a Životem. A ve všech dobách lidé věděli o této síle tvořící světy i o Té, která tuto sílu přináší na Zemi.

Co se ve skutečnosti stalo 21. prosince 2012 a proč tomuto datu věnovala média tolik pozornosti? Tímto dnem začalo pro lidstvo odpočítávání malého cyklu Křižovatky, kdy všichni žijící na Zemi učiní globální volbu, která rozhodne o tom, co čeká naši civilizaci v budoucn...

Co víme o Anunnacích? Proč jsou informace o nich velmi omezené a rozporuplné?

Co jsou to fraktály? Kde se vyskytují? Co je to fraktální geometrie?

Mimozemské civilizace. Anunnaki. Jsou na naší planetě přítomni? Kdo jsou - pomocníci, nebo zotročovatelé? V čem spočívá jejich mise na Zemi? Jak se vyznat v moři informací: kde je pravda a kde fikce?

Všichni proroci, kteří kdy přišli na náš svět, přinesli lidem Znalosti o cíli a smyslu lidského života, o cestě do věčného Božího světa a o nástrojích, jak toho dosáhnout. Tato Pravda byla jednoduchá a pochopitelná všem, kdo ji byl ochoten přijmout.

Když se zkresluje Pravda, tehdy vítězí Lež. V takovém světě vládne egoismus, pýcha a nelidskost. Tam, kde existuje moc jednoho člověka nad druhým, není prostor pro lásku, soucit a vzájemný respekt.

Války, hlad, nepokoje a konflikty. Navzdory všem problémům spotřebitelského formátu se nazýváme civilizací. Co to však znamená civilizace v pravém slova smyslu, jaké jsou tři základní podmínky jejího vzniku a jak se můžeme začít rozvíjet jako lidstvo?

13. března v 14:00 SEČ se uskuteční jedinečná mezinárodní konference KALEIDOSKOP FAKTŮ. PERSPEKTIVY CIVILIZACE. Odhalí ty nejfantastičtější fakta o vyhlídkách rozvoje civilizace v Tvořivé společnosti.

Grandiózní výzkumný projekt „Kaleidoskop faktů“, nemající ve světě obdoby, zahájený na platformě ALLATRA TV před osmi měsíci, si dokázal získat srdce milionů. Každého 13. dne v měsíci se v přímém přenosu vysílá další díl Kaleidoskopu faktů.

Jak se ve skutečnosti jmenuje - Planet Nine, planeta NUBIRA anebo VAMFIM, na tuto otázku dostanete odpověď v tomto fragmentu kaleidoskopu faktů PALEOKONTAKT.

13. února v 11:00 GMT se bude konat jedinečná mezinárodní konference KALEIDOSKOP FAKTŮ „O DUCHU SVATÉM“.

Čím se tedy člověk odlišuje od zvířete? Pro většinu lidí je dnes odpověď zřejmá: „No, samozřejmě, že intelektem!“

Co víme o starodávných znacích a symbolech, které se k nám dostaly skrze staletí? Proč jsou informace o nich velmi omezené a často obsahují pochybné interpretace spojené s okultními naukami?

Existoval život na planetě Faeton (Faethón)? Co se dochovalo v mýtech a artefaktech o této planetě? Je pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem pozůstatkem Faetonu?

Pyramidy světa! Unikátní mezinárodní výzkumný projekt „Kaleidoskop faktů“ otevírá neznámé stránky historie pro celé lidstvo.

Starověké pyramidy byly postaveny v různých částech planety, pod zemí i pod vodou. Jedny jsou již zasypané pískem, jiné jsou porostlé lesy, některé z nich jsou ukryty v horách

Ve fragmentu z cyklu kaleidoskop faktů PALEOKONTAKT se mluví o zamlčených informacích o MARSU a exoplanetách. Proč je to pro nás důležité? Co se stalo s Marsem a proč byly na něm objeveny pyramidy a sfingy?

Pátek 13. — Jaký je skutečný význam tohoto data? Nepohodlná fakta o tajných řádech a organizacích žreců. Proč se informace o nich zkreslují nebo zamlčují? Jaké starodávné artefakty měly a mají obrovský význam v životě celé civilizace