Kaleidoskop faktů


Málokdo při pohledu na volně létající ptáky nesnil o tom, že se naučí létat. Jen tak – vyskočit a... letět! Bohužel lidé zpravidla nelétají. Ale proč ne?!

Antigravitace – je to reálné? Vědecké objevy by logicky měly sloužit lidstvu. Ve skutečnosti však vidíme jiný obraz, kdy „setrvačník“ oficiální vědy po celou dobu rozemílal názory jinak smýšlejících na prach… Stalo se to i těm, kteří zkoumali takový jev, jako je antigra...

Studentka prvního ročníku musí napsat semestrální práci, která se zabývá hlavními teoriemi vzniku života na Zemi. Jedním šmahem se rozhodla obhájit svou práci a zároveň dokázat svému kamarádovi, že žádný Bůh neexistuje, protože věda už přece všechno vysvětlila. Teď už z...

Lidstvo se pozvedlo a... vrátilo se o sto let zpět. Jak se to stalo? Jste připraveni dozvědět se pravdu? Mezinárodní tým badatelů pokračuje v odkrývání málo známých stránek kroniky lidstva.

Žijeme v době technologického pokroku. Naučili nás myslet si, že je to vrchol dokonalosti. Ale je tomu tak?

Po prostudování neobvyklých artefaktů dospěl náš výzkumný tým k závěru, že evoluce lidstva neprobíhala přesně tak, jak je popisována v učebnicích dějepisu. Našli jsme spoustu důkazů, že Zemi navštěvovaly mimozemské civilizace. Tato fakta dokazují, že dějiny vývoje lidsk...

Člověk je nejzáhadnějším tvorem na planetě. Jedni ho považují za nadřazeného živočicha, druzí za podobenství Boha. Je zajímavé zjistit, kde je pravda a co se skrývá za jeho stvořením?

Věda a náboženství, věda spolu s náboženstvím nebo věda proti náboženství? V jakém vztahu jsou dnes? Existují styčné body? A jaká témata jsou „jablkem sváru“?

Komu nebo čemu by měla věda sloužit? Odpověď se zdá být zřejmá. Věda má sloužit lidem, pomáhat jim a vést je k poznání Pravdy. Podívejme se, zda psychologie zvládla tento úkol? V čem se psychologové snaží lidem pomoci při konzultacích? Každý ví, jak se psychologie překl...

Jak daleko pokročila psychologie ve zkoumání lidské duše a jaké jsou její výsledky? Co psychologie v současnosti zkoumá a s jakými problémy se potýká? Jaké jsou nejčastější otázky, které lidé kladou psychologovi? Kde se nachází lidské vědomí? Neobvyklé případy z lékařsk...

30. května 2023 od 18:00 hod. "Vědecké důkazy existence Boha | Kaleidoskop faktů 31 (2. část) Prvek X". Max nemůže přestat myslet na volnou energii. Veškerý volný čas tráví v dílně, kde se snaží sestavit bezpalivový generátor, ale marně.

Vynálezce samouk Max se pokouší uskutečnit svůj životní sen – sestrojit bezpalivový generátor (BPG). Jeho žena ho v jeho úsilí nepodporuje. Spotřebitelský způsob života rodiny nutí Maxe, aby se po nocích živil jako taxikář.

Otázka existence Boha znepokojuje každého člověka: ateistu, věřícího i vědce.

Lidé neustále hledají odpověď na otázku: existuje Bůh?

Pokračujeme ve zkoumání tématu chrámů a sakrálních staveb. 13. března 2023 naživo uslyšíte unikátní informace, které změní váš pohled na historii a náboženství.

Mezinárodní práce týmů v hnutí Allatra je důkazem, jak užitečné je sjednocení lidí, kteří pracují s jedním cílem.

Všichni známe proroctví Nostradama, Edgara Cayceho, Vangy a Messinga, která se týkají celého lidstva. Z nějakého důvodu se však tato proroctví nenaplnila nebo se vyvíjela podle jiného scénáře.

Přítomnost sakrálních tajemství a mystiky v chrámové architektuře má zcela vědecké opodstatnění.

Tajemné stavby dávnověku. Neznámé stavební technologie, fyzika a unikátní geometrie tvarů. Historie vzniku chrámů. Kdo tyto budovy postavil a proč?

13. ledna 2023 sledujte v přímém přenosu Kaleidoskop faktů "Tajemství sakrálních staveb"