Evoluce člověka | Kaleidoskop faktů 32

Evoluce člověka | Kaleidoskop faktů 32 Po prostudování neobvyklých artefaktů dospěl náš výzkumný tým k závěru, že evoluce lidstva neprobíhala přesně tak, jak je popisována v učebnicích dějepisu. Našli jsme spoustu důkazů, že Zemi navštěvovaly mimozemské civilizace. Tato fakta dokazují, že dějiny vývoje lidské společnosti a evoluce samotného člověka nešly takovou cestou, kterou vypráví současná věda. Evoluce člověka | Kaleidoskop faktů 32 Evoluce člověka | Kaleidoskop faktů 32 Evoluce člověka | Kaleidoskop faktů 32