Výzkum zprávy PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA. Za kvantovou hranicí. Díl 1

Výzkum zprávy PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA. Za kvantovou hranicí. Díl 1 V cyklu populárních vědeckých programů pod názvem „ZA KVANTOVOU HRANICÍ“, skupina nezávislých výzkumných pracovníků se rozhodla podrobněji seznámit s Zprávou PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA a prověřit informace v ní obsažené. Výzkum zprávy PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA. Za kvantovou hranicí. Díl 1 Výzkum zprávy PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA. Za kvantovou hranicí. Díl 1 Výzkum zprávy PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA. Za kvantovou hranicí. Díl 1