Globalna kriza. Da li još možemo da nešto promenimo? | Međunarodni okrugli sto

Globalna kriza. Da li još možemo da nešto promenimo? | Međunarodni okrugli sto Danas, 17. septembra/rujana 2021. godine, biće održan međunarodni okrugli sto, koji je nastavak međunarodne onlajn konferencije "Globalna kriza. Ovo se već tiče svih ", održane 24. jula 2021. Globalna kriza.  Da li još možemo da nešto promenimo? |  Međunarodni okrugli sto Globalna kriza.  Da li još možemo da nešto promenimo? |  Međunarodni okrugli sto Globalna kriza. Da li još možemo da nešto promenimo? | Međunarodni okrugli sto