Globálna kríza. Môžeme ešte niečo zmeniť? | Medzinárodný okrúhly stôl

Globálna kríza. Môžeme ešte niečo zmeniť? | Medzinárodný okrúhly stôl Dnes, 17. septembra 2021 sa koná medzinárodný okrúhly stôl, ktorý je pokračovaním medzinárodnej online konferencie „Globálna kríza. Týka sa to už každého“, ktorá sa uskutočnila 24. júla 2021 na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA. Uvedomujúc si naliehavosť situácie vo svete, sa spojili dobrovoľníci z viac ako 180 krajín spolu s vedcami, výskumníkmi, zástupcami podnikateľskej sféry, vládami a diplomatmi, aby poskytli komplexný prehľad o globálnej kríze, ktorá už ovplyvňuje každého človeka na svete. Teraz je nevyhnutné upozorniť verejnosť na radikálne zmeny, ktoré nás čakajú v blízkej budúcnosti. Globálna kríza. Môžeme ešte niečo zmeniť?  |  Medzinárodný okrúhly stôl Globálna kríza. Môžeme ešte niečo zmeniť?  |  Medzinárodný okrúhly stôl Globálna kríza. Môžeme ešte niečo zmeniť? | Medzinárodný okrúhly stôl