Kreativno društvo. O čemu su maštali proroci | Međunarodna online konferencija | 20.03.2021.

Kreativno društvo. O čemu su maštali proroci | Međunarodna online konferencija | 20.03.2021. Živimo u jedinstveno doba u kojem je Istina postaje sveopća baština i ljudi prestaju da šute o onome što je bilo skriveno tijekom posljednjih 6000 godina! Svi su proroci dolazili od jednog jedinog Boga i donosili čitavom čovječanstvu jednu Istinu koja nas sve ujedinjuje. Jer Bog je jedan i Istina je jedna za sve! Kreativno društvo. O čemu su maštali proroci | Međunarodna online konferencija | 20.03.2021. Kreativno društvo. O čemu su maštali proroci | Međunarodna online konferencija | 20.03.2021. Kreativno društvo. O čemu su maštali proroci | Međunarodna online konferencija | 20.03.2021.