Tvorivá spoločnosť. O čom snívali proroci | Medzinárodná online konferencia | 20. 3. 2021

Tvorivá spoločnosť. O čom snívali proroci | Medzinárodná online konferencia | 20. 3. 2021 Žijeme v jedinečnej dobe, keď sa Pravda stáva všeobecným vlastníctvom a ľudia prestávajú mlčať o tom, čo sa utajovalo v priebehu posledných 6000 rokov! Všetci proroci prichádzali od jedného spoločného Boha a prinášali celému ľudstvu jednu Pravdu, ktorá nás všetkých spája. Veď Boh je jeden a aj Pravda je jedna pre všetkých! Tvorivá spoločnosť. O čom snívali proroci | Medzinárodná online konferencia | 20. 3. 2021 Tvorivá spoločnosť. O čom snívali proroci | Medzinárodná online konferencia | 20. 3. 2021 Tvorivá spoločnosť. O čom snívali proroci | Medzinárodná online konferencia | 20. 3. 2021