Съзидателно общество. За какво са мечтали пророците | Международна онлайн конференция | 20.03.2021

Съзидателно общество. За какво са мечтали пророците | Международна онлайн конференция | 20.03.2021 Живеем в уникално време, когато Истината става всеобщо достояние и хората престават да мълчат за това, което се е криело в продължение на последните 6000 години! Всички пророци идвали от един единствен Бог и донасяли на цялото човечество една Истина, която ни обединява всички. Нали Бог е един и Истината е една за всички. Съзидателно общество. За какво са мечтали пророците | Международна онлайн конференция | 20.03.2021 Съзидателно общество. За какво са мечтали пророците | Международна онлайн конференция | 20.03.2021 Съзидателно общество. За какво са мечтали пророците | Международна онлайн конференция | 20.03.2021