Vrijeme za odrastanje

Vrijeme za odrastanje Nastavak teme programa "Naslijeđe mrtvih". O posmrtnoj sudbini čovjeka. Zašto su podaci o posmrtnoj sudbini neke osobe namjerno iskrivljeni i kome to ide u prilog? Vrijeme za odrastanje Vrijeme za odrastanje Vrijeme za odrastanje