Je načase dospět (youtube titulky)

Je načase dospět (youtube titulky) Pokračování tématu pořadu „Dědictví mrtvých“. O posmrtném osudu člověka. Proč byly informace o posmrtném životě člověka záměrně zkreslovány a kdo z toho má prospěch? O vlivu subosobností na život člověka a metodách, jak tomuto jevu čelit. Proč mrtví varují živé před událostmi a jaký z toho mají prospěch? Tajemství neviditelného světa: jak si mrtví hrají s živými a přitom jim odebírají život? Proč není možné odstranit hlad subosobnosti? Neobvyklé případy z lékařské praxe pozorování projevů třetích sil v člověku. Je načase dospět (youtube titulky) Je načase dospět (youtube titulky) Je načase dospět (youtube titulky)