Je čas dospieť (slovenský dabing)

Je čas dospieť (slovenský dabing) Pokračovanie témy relácie „Dedičstvo mŕtvych“. O posmrtnom osude človeka. Prečo boli informácie o posmrtnom osude človeka zámerne skreslené a komu to vyhovuje? O vplyve subosobností na život človeka a metódach, ako tomuto javu čeliť. Prečo mŕtvi varujú živých pred udalosťami a aký majú z toho prospech? Tajomstvá neviditeľného sveta: ako sa mŕtvi zahrávajú so živými a odoberajú im život? Prečo nie je možné zbaviť hladu subosobnosť? Neobvyklé prípady z lekárskej praxe pozorovania prejavov tretích síl v človeku. Je čas dospieť (slovenský dabing) Je čas dospieť (slovenský dabing) Je čas dospieť (slovenský dabing)