Kā informēt par 2021. gada 20. marta konferenci | ALLATRA Ziņas. LIVE #40

Kā informēt par 2021. gada 20. marta konferenci | ALLATRA Ziņas. LIVE #40 2021. gada 20. martā ir gaidāms globāls, unikāls notikums, kura nozīmīgumu cilvēcei nav iespējams pārvērtēt. Šī ir starptautiskā tiešsaistes konference “Radoša sabiedrība. Par ko sapņoja pravieši”. Visi cilvēki vēlas dzīvot labākā pasaulē, pasaulē bez bailēsm, bez sāpēm un bez izmisuma, kur valda harmonija un mīlestība. Kā informēt par 2021. gada 20. marta konferenci | ALLATRA Ziņas. LIVE #40 Kā informēt par 2021. gada 20. marta konferenci | ALLATRA Ziņas. LIVE #40 Kā informēt par 2021. gada 20. marta konferenci | ALLATRA Ziņas. LIVE #40