Bioplyn z vodných rias – mýtus alebo realita? Nové technológie.

Bioplyn z vodných rias – mýtus alebo realita? Nové technológie. Vyvinuté zariadenie umožňuje získať zo 100% hmoty rias 15% bioplynu. Tento ukazovateľ bude pravdepodobne možné zvýšiť, ak sa bude vykonávať ďalší výskum. Ale aj toto je dobrý ukazovateľ, schopný zabezpečiť teplom sídla blízko Dnepra. Ak sa využijú tieto zariadenia vo vodných nádržiach, tak to podstatne uľahčí proces čistenia vody a pomôže rybnému hospodárstvu. V Rakúsku vynález získal prvé miesto v súťaži vedeckých projektov. Bioplyn z vodných rias – mýtus alebo realita? Nové technológie. Bioplyn z vodných rias – mýtus alebo realita? Nové technológie. Bioplyn z vodných rias – mýtus alebo realita? Nové technológie.