Blahoslavení chudobní duchom (slovenský dabing)

Blahoslavení chudobní duchom (slovenský dabing) Čo je duchovná chudoba, a prečo je taká chvályhodná? Ježiš Kristus počas kázne na hore, keď učil ľudí, ako dosiahnuť Kráľovstvo Nebeské, dal im prvé prikázanie blahoslavenstva: „Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je Kráľovstvo Nebeské.“ Kto sú to tí „chudobní duchom“? Prečo sú takíto ľudia blahoslavení a stávajú sa hodnými Kráľovstva Nebeského? V relácii „Blahoslavení chudobní duchom“ Igor Michajlovič Danilov odhaľuje hlbokú podstatu tejto problematiky. Blahoslavení chudobní duchom (slovenský dabing) Blahoslavení chudobní duchom (slovenský dabing) Blahoslavení chudobní duchom (slovenský dabing)