Cestou večnosti (slovenský dabing)

Cestou večnosti (slovenský dabing) Skutočná duchovná cesta, to je ťažká cesta po ostrých kameňoch hmotného sveta, keď človek často prežíva bolesť a utrpenie, ale nikdy neprestáva ľúbiť Boha a ľúbiť ľudí. Sila Duchovného sveta je v Láske, v Láske a v pochopení, že nech je tento svet akokoľvek nespravodlivý, nech by boli tí, ktorí ľúbia Boha a ľudí, akokoľvek prenasledovaní, to všetko pominie, a pominie veľmi rýchlo. A vpredu je Nekonečno, kde je len Láska, kde niet utrpenia. A to stojí za to. Cestou večnosti (slovenský dabing) Cestou večnosti (slovenský dabing) Cestou večnosti (slovenský dabing)