Čo ďalej? (slovenský dabing)

Čo ďalej? (slovenský dabing) Klimatický Kerberos je na svete. On je podstatou nášho sveta. A pre neho niet ani bohatých, ani chudobných, ani mocných, ani podriadených. Sme pre neho nepriateľmi, pretože sme sa k sebe správali neľudsky, pretože sme v honbe za ziskom vlastnými rukami zabili svoj vlastný domov – Zem. Pretože sme natoľko hlúpi, že sme vymenili svoje vlastné životy za ilúziu blahobytu niekoľkých jednotlivcov tohto sveta. Pretože sme si nedokázali navzájom podať ruky. Čo ďalej? (slovenský dabing) Čo ďalej? (slovenský dabing) Čo ďalej? (slovenský dabing)