Európske koordinačné centrum zastupiteľstva MSH ALLATRA vo Valašskom Meziříčí

Európske koordinačné centrum zastupiteľstva MSH ALLATRA vo Valašskom Meziříčí Európske koordinačné centrum Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA vo Valašskom Meziříčí – to je možnosť pre všetkých dobrovoľníkov spoločne pracovať na projektoch MSH ALLATRA, predávať si skúsenosti, prehlbovať spoluprácu a poznávať význam a dôležitosť zjednotenia v praxi. Európske koordinačné centrum zastupiteľstva MSH ALLATRA vo Valašskom Meziříčí Európske koordinačné centrum zastupiteľstva MSH ALLATRA vo Valašskom Meziříčí Európske koordinačné centrum zastupiteľstva MSH ALLATRA vo Valašskom Meziříčí