Filmy o MSH ALLATRA


Európske koordinačné centrum Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA vo Valašskom Meziříčí – to je možnosť pre všetkých dobrovoľníkov spoločne pracovať na projektoch MSH ALLATRA, predávať si skúsenosti, prehlbovať spoluprácu a poznávať význam a dôležitosť zjednoteni...

Medzinárodné spoločenské hnutie "ALLATRA" je združenie podnikavých, poctivých a priateľských ľudí, ktorí sa usilujú o uplatnenie svojich najlepších vlastností v prospech spoločnosti. Sme mimo politiky a mimo náboženstva. Naše heslo: "Dobro plodí dobro!" K dnešnému dňu,...