Fenomén zjednotenia | Kaleidoskop faktov 28

Fenomén zjednotenia | Kaleidoskop faktov 28 Dňa 12. novembra sa uskutoční medzinárodné online fórum "GLOBÁLNA KRÍZA. NAŠA ZÁCHRANA JE V ZJEDNOTENÍ", s prekladom do 150 jazykov. Témy, nastolené na tomto fóre, budú ďalej diskutované v rámci unikátneho výzkumného projektu "Kaleidoskop faktov". Dozvieme sa, ako prebieha reálny proces zjednocovania,, ktorého sa zúčastňujú už milióny ľudí na planéte. Fenomén zjednotenia | Kaleidoskop faktov 28 Fenomén zjednotenia | Kaleidoskop faktov 28 Fenomén zjednotenia | Kaleidoskop faktov 28