Geliari. Bojovníci svetla | Kaleidoskop faktov 16

Geliari. Bojovníci svetla | Kaleidoskop faktov 16 Z pokolenia na pokolenie sa odovzdávajú legendy o poslednom boji síl Dobra a Zla. Geliari však naň nečakajú, ale statočne do boja vstupujú „tu a teraz“. Kto SÚ? A ako sa stať Bojovníkom Svetla? Geliari. Bojovníci svetla | Kaleidoskop faktov 16 Geliari. Bojovníci svetla | Kaleidoskop faktov 16 Geliari. Bojovníci svetla | Kaleidoskop faktov 16