Klíma. Psychické poruchy (slovenský dabing)

Klíma. Psychické poruchy (slovenský dabing) Prečo na celom svete neustále narastá počet ľudí, ktorí sú náchylní k psychickým poruchám správania, psychickým chorobám? Ako vplývajú klimatické zmeny na psychické zdravie obyvateľov planéty? Prečo je u veľmi veľa ľudí v súčasnosti zaznamenaný pokles imunity, nárast počtu onkologických ochorení, ktoré začali narastať v časoch prudkých klimatických zmien? Prečo u jedných dochádza k poruche spánku, zatiaľ čo u druhých, sa naopak, v tomto období objavuje ospalosť? Klíma. Psychické poruchy (slovenský dabing) Klíma. Psychické poruchy (slovenský dabing) Klíma. Psychické poruchy (slovenský dabing)