Ako sa prejavujú následky zmeny klímy v rôznych krajinách 3.diel

Ako sa prejavujú následky zmeny klímy v rôznych krajinách 3.diel Vďaka spoločnej zosúladenej činnosti sa podaril zachrániť všetkých ľudí. Keď sa ľudia spoja, zmôžu veľmi mnoho. V období nastávajúcich katakliziem je dôležité globálne a rýchlo meniť hodnoty spoločnosti, počnúc sebou, z konzumného formátu na duchovno-mravný, tvorivý formát, kde by dobro, ľudskosť, svedomie, vzájomná pomoc, družba, dominancia duchovno-mravných základov stáli na prvom mieste vo vzťahoch medzi ľuďmi, nezávisle na ich národnosti, vierovyznaní, sociálnom statuse a iných podmienených umelých rozdelení svetovej spoločnosti. Zjednotenie ľudí – záruka prežitia ľudstva! Ako sa prejavujú následky zmeny klímy v rôznych krajinách 3.diel Ako sa prejavujú následky zmeny klímy v rôznych krajinách 3.diel Ako sa prejavujú následky zmeny klímy v rôznych krajinách 3.diel