Kontrola vedomia (slovenské youtube titulky)

Kontrola vedomia (slovenské youtube titulky) Štúdium vedomia. Ako pracuje vedomie? Ako rozmýšľame? Ako sa objavujú myšlienky a ako na nás pôsobia? Prečo sú myšlienky diskrétne? Ako rozlíšiť užitočné myšlienky na duchovnej ceste od neodbytných a škodiacich myšlienok? Ako sa zbaviť neodbytných myšlienok? Ako pozorovať svoje vedomie? Ako podrobiť analýze prichádzajúce myšlienky? Ako na duchovnej ceste šetriť sily a vyhnúť sa množstvu pokušení, pochybností a rozptýlení. Ako sa naučiť ŽIŤ! Kontrola vedomia (slovenské youtube titulky) Kontrola vedomia (slovenské youtube titulky) Kontrola vedomia (slovenské youtube titulky)