KRITIKA A PRAVDA (slovenský dabing)

KRITIKA A PRAVDA (slovenský dabing) Pri informovaní o Tvorivej spoločnosti sa dobrovoľníci často stretávajú s rôznymi druhmi kritiky, s tým, že niektorí ľudia nechápu podstatu problému. Čo robiť v takýchto prípadoch? S čím sa ľudia stretávajú v praxi? Ako reaguje vedomie ľudí, ktorí nevedia nič o skutočných zmenách klímy a o tom, čo ľudstvo v blízkej budúcnosti reálne čaká? Kto a prečo si objednáva kritické články a televízne relácie proti projektu „Tvorivá spoločnosť“? KRITIKA A PRAVDA (slovenský dabing) KRITIKA A PRAVDA (slovenský dabing) KRITIKA A PRAVDA (slovenský dabing)