Kríza ľudskosti (slovenský dabing)

Kríza ľudskosti (slovenský dabing) Dnes v súčasnom svete existujú všetky možnosti na vytvorenie Tvorivej spoločnosti: ľudia, technológie, zdroje. Práve teraz máme šancu zachrániť tento svet, zmeniť formát rozvoja spoločnosti zo spotrebiteľského na Tvorivý. Spoločne môžeme dosiahnuť, aby sme všetci, celá spoločnosť, získali niečo viac, niečo lepšie. Aby sme prestali byť chorí, aby sme prestali mať nedostatok, aby sme sa prestali báť zajtrajška a dnešnej noci. Veď my to dokážeme. Ale prečo to nerobíme? A tu je ten paradox, ktorý je v nás ukrytý. Kríza ľudskosti (slovenský dabing) Kríza ľudskosti (slovenský dabing) Kríza ľudskosti (slovenský dabing)