Mária Magdaléna - Úryvok z knihy "Sensei zo Šambaly. diel 4"

Mária Magdaléna - Úryvok z knihy "Sensei zo Šambaly. diel 4" Mária Magdaléna bola čistá dušou i telom, ako kvapka rannej rosy v žiari slnka Krista. Mária Magdaléna bola a dodnes zostáva Pochodňou na oltári Lásky Krista. V skutočnosti bola čistá, krásna, múdra, nezištná a milosrdná. A hoci Mária pochádzala z celkom bohatej rodiny, dobrovoľne sa vzdala všetkých privilégií a vysokého postavenia v spoločnosti len kvôli tomu, aby bola s Ježišom a mohla Jemu pomáhať. Mária Magdaléna - Úryvok z knihy "Sensei zo Šambaly. diel 4" Mária Magdaléna - Úryvok z knihy "Sensei zo Šambaly. diel 4" Mária Magdaléna - Úryvok z knihy "Sensei zo Šambaly. diel 4"