Znalosti, ktoré menia osudy ľudí | Už i v slovenčine!

Znalosti, ktoré menia osudy ľudí | Už i v slovenčine! Od narodenia si kladieme otázky, na ktoré hľadáme odpovede celý život. Každodenné starosti a obavy zaplňujú našu myseľ. Sme ako figúrky na šachovnici. Nútia nás bojovať o naše prežitie a našu pozornosť. Znalosti, ktoré menia osudy ľudí | Už i v slovenčine! Znalosti, ktoré menia osudy ľudí | Už i v slovenčine! Znalosti, ktoré menia osudy ľudí | Už i v slovenčine!