Vnútorný stav človeka

Vnútorný stav človeka Život človeka tvorí rada vnútorných stavov v každom okamihu. A akému stavu dávame viac pozornosti, Láske, vnútornej radosti, harmónii, alebo stavu hnevu, zlosti, podráždenosti, taký je potom náš deň. Úlohou člověka idúceho po  duchovnej ceste je neustále udržovanie a hromadenie stavu vnútornej radosti, pocitu bezpodmienečnej lásky vychádzajúcej od Duše. Stavu spojenia s duchovným svetom, pocitu jednoty a celistvosti. Vnútorný stav človeka Vnútorný stav človeka Vnútorný stav človeka