Dobré správy. Novoročné prianie do roku 2020 od ALLATRA TV

Dobré správy. Novoročné prianie do roku 2020 od ALLATRA TV Počas celého roka sa vás pýtame, čo by ste zaželali všetkým ľuďom na planéte? A teraz by sme menom ALLATRA TV my vám zaželali Lásku, mier, pokoj a radosť. Veríme, že spoločne môžeme urobiť veľa a tvorivá spoločnosť sa stane realitou, pretože už začala u každého, kto sa rozhodol milovať a tvoriť. Dobré správy. Novoročné prianie do roku 2020 od ALLATRA TV Dobré správy. Novoročné prianie do roku 2020 od ALLATRA TV Dobré správy. Novoročné prianie do roku 2020 od ALLATRA TV