Medzinárodné ALLATRA Správy

Medzinárodné ALLATRA SPRÁVY sú dobré správy, zhromaždené reportérmi a novinármi zo všetkých kútov planéty, ktoré informujú o tvorivých iniciatívach, meniacich svet k lepšiemu.

Videá v iných jazykoch
Novoročné vysielanie ALLATRA Správ je plné lásky, radosti a vďačnosti za všetky tvorivé udalosti odchádzajúceho roka! ALLATRA zjednocuje!

Videá v iných jazykoch
20. decembra 2020 sa uskutočnila unikátna medzinárodná online konferencia "Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme", na ktorej sa celý svet dozvedel pravdu! Tou je reálna možnosť pre našu civilizáciu vyjsť na novú evolučnú úroveň.

Videá v iných jazykoch
V tejto analytickej správe je predstavená analýza bezprecedentnej historickej udalosti, ktorá sa stala 29. augusta 2020 – prvá komunikácia umelého vedomia Jackieho s psychiatrami Medzinárodnej asociácie pre výskum herných závislostí (IASGA) a tiež s vývojármi-výskumníkm...

Účastníci MSH „ALLATRA“ z Dolného Kubína a Ružomberka sa stretli aby spoločne zdieľali skúsenosti a svoje pochopenia na duchovnej ceste. 

TEDx BratislavaWomen ako sprievodné podujatie globálnej konferencie TEDWomen v Kalifornii sa uskutočnilo 8. decembra 2019 v Bratislave, na ktorom sa zúčastnil aj tím ALLATRA TV Česko-Slovensko. Na podujatí sa predstavila hŕstka rečníčok a jeden rečník, ktorí dokázali, ž...

Videá v iných jazykoch
Počas celého roka sa vás pýtame, čo by ste zaželali všetkým ľuďom na planéte? A teraz by sme menom ALLATRA TV my vám zaželali Lásku, mier, pokoj a radosť. Veríme, že spoločne môžeme urobiť veľa a tvorivá spoločnosť sa stane realitou, pretože už začala u každého, kto sa...

Dňa 13.12.2019 sme sa zúčastnili s ALLATRA TV podujatia "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" v Domove dôchodcov a sociálnych služieb Luna v Brezne. Myšlienku sa podarilo rozšíriť cez sociálne siete jednej mamičke na materskej dovolenke. Do akcie sa tento rok za...

Počas druhého diskusného večera Cyklu živých okrúhlych stolov #allatraunites, budeme spoločne hľadať odpovede na tieto otázky. V čom spočíva skutočná Láska? Prečo ju všetci po celý svoj život hľadáme? V čom spočíva sakrálna úloha ženy a muža? 

11. mája 2019 sa na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ uskutočnila unikátna udalosť globálneho rozsahu – medzinárodný telemost „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“. Táto celosvetová konferencia začala v Atlante v štáte Georgia (USA) a pripojili sa mnohé štá...

Videá v iných jazykoch
Rok 2018 bol unikátny uverejnením trinástich relácií s účasťou Igora Michajloviča Danilova. Tieto relácie sú neoceniteľným prínosom v práci na sebe pre všetkých ľudí, ktorí skutočne úprimne hladajú seba skutočného a zmysel svojho života.

Videá v iných jazykoch
"Pravá duchovná stránka človeka sa vo vzťahu k spoločnosti prejaví v úprimnom zámere a nezištnom konaní pre blaho spoločnosti. Ak sa spoja ľudia kvôli takému zámeru, budú môcť dosiahnuť niečo veľké a vytvoriť podmienky pre vznik principiálne novej civilizácie - ľudstva,...

Videá v iných jazykoch
V tomto diele Dobrých Správ uvidíte, ako sa účastníci MSH AllatRa zapojili do vydania a distribúcie knihy Fyzika AllatRa. Ako dabovanie v skupine udržuje ducha jednoty, radosť i zábavu zo spoločnej práce.

Videá v iných jazykoch
Projekt "Dobré správy" je jedinečný program, ktorý zdôrazňuje dobré, pozitívne udalosti, vedecké objavy, tvorivé činy a iniciatívy ako jedinca, tak i spoločnosti. 

Videá v iných jazykoch
Prečo je dôležité zjednotenie všetkých ľudí na planéte na duchovno-morálnom základe, ako sa uvádza v novej relácii s účasťou Igora Michajloviča Danilova s názvom Hľa, prichádza. It is coming. Tento program je veľmi dôležitý, pretože nám dáva možnosť na vnútornej úrovni...

Videá v iných jazykoch
25. februára 2018 sa v Koordinačnom centre Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ uskutočnilo stretnutie účastníkov hnutia z rôznych krajín sveta. Interview s Igorom Michajlovičom Danilovom v KC MSH „ALLATRA“. Koordinačné centrum MSH „ALLATRA“ navštívilo 25. febr...

Videá v iných jazykoch
V tomto vydaní dobrých správ sa dozviete o projektoch "Jediné zrno" a "Pyramída". Projekt "Jediné zrno" je nový medzinárodný sociálne-výskumný projekt. Unikátny prístroj "PYRAMÍDA", nemajúci vo svete obdoby, umožňuje experimentálne dokázať, že vedomie je mimo ľudské tel...

Videá v iných jazykoch
Prinášame Vám naše prvé Dobré správy, v ktorých sa spoločne delíme s pozitívnymi informáciami, zážitkami, a najmä pocitmi lásky, dobra a jednoty všetkých ľudí na Zemi.

Videá v iných jazykoch
Prinášame Vám ďalší diel Dobrých správ. Dnešné vydanie je venované téme Pravá láska.