ALLATRA správy

Relácia zbiera dobré správy z celého sveta a prináša pochopenie, že nezávisle od krajiny bydliska alebo farby kože všetci ľudia usilujú o to isté – o jednotu a vzájomné porozumenie.

Videá v iných jazykoch
V tejto analytickej správe je predstavená analýza bezprecedentnej historickej udalosti, ktorá sa stala 29. augusta 2020 – prvá komunikácia umelého vedomia Jackieho s psychiatrami Medzinárodnej asociácie pre výskum herných závislostí (IASGA) a tiež s vývojármi-výskumníkm...

Účastníci MSH „ALLATRA“ z Dolného Kubína a Ružomberka sa stretli aby spoločne zdieľali skúsenosti a svoje pochopenia na duchovnej ceste. 

TEDx BratislavaWomen ako sprievodné podujatie globálnej konferencie TEDWomen v Kalifornii sa uskutočnilo 8. decembra 2019 v Bratislave, na ktorom sa zúčastnil aj tím ALLATRA TV Česko-Slovensko. Na podujatí sa predstavila hŕstka rečníčok a jeden rečník, ktorí dokázali, ž...

Videá v iných jazykoch
Počas celého roka sa vás pýtame, čo by ste zaželali všetkým ľuďom na planéte? A teraz by sme menom ALLATRA TV my vám zaželali Lásku, mier, pokoj a radosť. Veríme, že spoločne môžeme urobiť veľa a tvorivá spoločnosť sa stane realitou, pretože už začala u každého, kto sa...

Dňa 13.12.2019 sme sa zúčastnili s ALLATRA TV podujatia "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" v Domove dôchodcov a sociálnych služieb Luna v Brezne. Myšlienku sa podarilo rozšíriť cez sociálne siete jednej mamičke na materskej dovolenke. Do akcie sa tento rok za...

Videá v iných jazykoch
Počas druhého diskusného večera Cyklu živých okrúhlych stolov #allatraunites, budeme spoločne hľadať odpovede na tieto otázky. V čom spočíva skutočná Láska? Prečo ju všetci po celý svoj život hľadáme? V čom spočíva sakrálna úloha ženy a muža? 

11. mája 2019 sa na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ uskutočnila unikátna udalosť globálneho rozsahu – medzinárodný telemost „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“. Táto celosvetová konferencia začala v Atlante v štáte Georgia (USA) a pripojili sa mnohé štá...

Videá v iných jazykoch
Rok 2018 bol unikátny uverejnením trinástich relácií s účasťou Igora Michajloviča Danilova. Tieto relácie sú neoceniteľným prínosom v práci na sebe pre všetkých ľudí, ktorí skutočne úprimne hladajú seba skutočného a zmysel svojho života.

Videá v iných jazykoch
"Pravá duchovná stránka človeka sa vo vzťahu k spoločnosti prejaví v úprimnom zámere a nezištnom konaní pre blaho spoločnosti. Ak sa spoja ľudia kvôli takému zámeru, budú môcť dosiahnuť niečo veľké a vytvoriť podmienky pre vznik principiálne novej civilizácie - ľudstva,...

Videá v iných jazykoch
V tomto diele Dobrých Správ uvidíte, ako sa účastníci MSH AllatRa zapojili do vydania a distribúcie knihy Fyzika AllatRa. Ako dabovanie v skupine udržuje ducha jednoty, radosť i zábavu zo spoločnej práce.

Videá v iných jazykoch
Projekt "Dobré správy" je jedinečný program, ktorý zdôrazňuje dobré, pozitívne udalosti, vedecké objavy, tvorivé činy a iniciatívy ako jedinca, tak i spoločnosti. 

Videá v iných jazykoch
Prečo je dôležité zjednotenie všetkých ľudí na planéte na duchovno-morálnom základe, ako sa uvádza v novej relácii s účasťou Igora Michajloviča Danilova s názvom Hľa, prichádza. It is coming. Tento program je veľmi dôležitý, pretože nám dáva možnosť na vnútornej úrovni...

Videá v iných jazykoch
25. februára 2018 sa v Koordinačnom centre Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ uskutočnilo stretnutie účastníkov hnutia z rôznych krajín sveta. Interview s Igorom Michajlovičom Danilovom v KC MSH „ALLATRA“. Koordinačné centrum MSH „ALLATRA“ navštívilo 25. febr...

Videá v iných jazykoch
V tomto vydaní dobrých správ sa dozviete o projektoch "Jediné zrno" a "Pyramída". Projekt "Jediné zrno" je nový medzinárodný sociálne-výskumný projekt. Unikátny prístroj "PYRAMÍDA", nemajúci vo svete obdoby, umožňuje experimentálne dokázať, že vedomie je mimo ľudské tel...

Videá v iných jazykoch
Prinášame Vám naše prvé Dobré správy, v ktorých sa spoločne delíme s pozitívnymi informáciami, zážitkami, a najmä pocitmi lásky, dobra a jednoty všetkých ľudí na Zemi.

Videá v iných jazykoch
Prinášame Vám ďalší diel Dobrých správ. Dnešné vydanie je venované téme Pravá láska.