Čo sa stalo 20. marca 2021? Medzinárodný okrúhly stôl | ALLATRA Správy

Čo sa stalo 20. marca 2021? Medzinárodný okrúhly stôl | ALLATRA Správy Medzinárodný okrúhly stôl s rečníkmi z rôznych krajín sveta – nový formát živého vysielania v televízii ALLATRA v nadväznosti na diskusiu o témach nastolených na medzinárodnej online konferencii „Tvorivá spoločnosť. O čom proroci snívali“ 20. marca 2021. Čo sa stalo 20. marca 2021? Medzinárodný okrúhly stôl | ALLATRA Správy Čo sa stalo 20. marca 2021? Medzinárodný okrúhly stôl | ALLATRA Správy Čo sa stalo 20. marca 2021? Medzinárodný okrúhly stôl | ALLATRA Správy