Tvorivý Nový rok ǀ ALLATRA Správy. LIVE #32

Tvorivý Nový rok ǀ ALLATRA Správy. LIVE #32 Novoročné vysielanie ALLATRA Správ je plné lásky, radosti a vďačnosti za všetky tvorivé udalosti odchádzajúceho roka! ALLATRA zjednocuje! Tvorivý Nový rok ǀ ALLATRA Správy. LIVE #32 Tvorivý Nový rok ǀ ALLATRA Správy. LIVE #32 Tvorivý Nový rok ǀ ALLATRA Správy. LIVE #32