Planetárna prestavba klímy. Správanie ľudí v podmienkach klimatických zmien 2. diel

Planetárna prestavba klímy. Správanie ľudí v podmienkach klimatických zmien 2. diel Keď sa ľudia z rôznych krajín začnú konsolidovať v riešení rozličných problémov a samostatne sa spájať nezávisle na národnosti, vierovyznaní, sociálnom, či inom statuse, mimo politických a žrecských systémov, orientovaných na rozdeľovanie ľudí, tak je úplne reálne v krátkej dobe vybudovať tvorivú spoločnosť, kde v osnove budú všeľudské duchovno-mravné základy. Všetci sme ľudia a všetci máme jedno bydlisko – Zem, jednu národnosť – ľudstvo, jednu hodnotu – život, vďaka ktorému môžeme dôstojne realizovať seba, aj zmysel svojej existencie vo vyššom duchovno-mravnom aspekte. Planetárna prestavba klímy. Správanie ľudí v podmienkach klimatických zmien 2. diel Planetárna prestavba klímy. Správanie ľudí v podmienkach klimatických zmien 2. diel Planetárna prestavba klímy. Správanie ľudí v podmienkach klimatických zmien 2. diel