Sila pozornosti | Kaleidoskop faktov 25

Sila pozornosti | Kaleidoskop faktov 25 "Kde je pozornosť, tam je sila". Nie je to len výraz. Každý človek počas života mrhá svojou pozornosťou, ale len málokto sa zamýšľa nad jej hodnotou. Sila pozornosti | Kaleidoskop faktov 25 Sila pozornosti | Kaleidoskop faktov 25 Sila pozornosti | Kaleidoskop faktov 25