V CENTRE KLIMATICKÝCH UDALOSTÍ – MEDZINÁRODNÉ SKÚSENOSTI ZO SPOLUPRÁCE ĽUDÍ

V CENTRE KLIMATICKÝCH UDALOSTÍ – MEDZINÁRODNÉ SKÚSENOSTI ZO SPOLUPRÁCE ĽUDÍ Stále častejšie vidíme v spravodajských notickách oznamy o klimatických katastrofách. Zároveň sa stále viac ľudí pýta: prečo sa mení klíma a čo sa deje s našou planétou? Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky sa človek obracia na obvyklé spravodajské zdroje. Ale občas je pre neho zložité porozumieť tejto otázke, keďže absentuje celostný a pravdivý obraz. Informácie sú roztrieštené a často protirečivé. Kde však hľadať pravdu? V CENTRE KLIMATICKÝCH UDALOSTÍ –  MEDZINÁRODNÉ SKÚSENOSTI ZO  SPOLUPRÁCE ĽUDÍ V CENTRE KLIMATICKÝCH UDALOSTÍ –  MEDZINÁRODNÉ SKÚSENOSTI ZO  SPOLUPRÁCE ĽUDÍ V CENTRE KLIMATICKÝCH UDALOSTÍ – MEDZINÁRODNÉ SKÚSENOSTI ZO SPOLUPRÁCE ĽUDÍ