Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme | Medzinárodná online konferencia

Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme | Medzinárodná online konferencia Sme si plne vedomí závažnosti situácie vo svete? Akú spoločnosť zanecháme svojim deťom? Ty vyberáš, aký bude svet zajtra! Globálne problémy môžeme prekonať globálnym zjednotením. Ako to spraviť? Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme | Medzinárodná online konferencia Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme | Medzinárodná online konferencia Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme | Medzinárodná online konferencia