Zmena klímy. Začiatok veľkého nešťastia (youtube slovenské titulky)

Zmena klímy. Začiatok veľkého nešťastia (youtube slovenské titulky) Čo očakávať od tohto desaťročia? Aká bude naša budúcnosť v ňom? Na planéte už teraz prebiehajú nezvratné procesy. Svetová tlač hýri informáciami a oficiálnymi vyhláseniami o globálnej zmene klímy. „Klimatický chaos“, „klimatické anomálie“, „nepredvídateľné správanie sa klímy“, „ku klimatickým kataklizmám a katastrofám už dochádza každý týždeň“.  Zmena klímy. Začiatok veľkého nešťastia (youtube slovenské titulky) Zmena klímy. Začiatok veľkého nešťastia (youtube slovenské titulky) Zmena klímy. Začiatok veľkého nešťastia (youtube slovenské titulky)