Medzinárodná činnosť MSH ALLATRA

Stovky video recenzií, ktoré boli zaslané na adresu ALLATRA TV účastníkmi MSH "ALLATRA" z celého sveta, pomáhajú vytvoriť si predstavu o tom, aké jednoduché je iniciovať pozitívne zmeny v spoločnosti, začať konať tu a teraz. Posielajte, prosím, vaše videá na tému činnosti MSH "ALLATRA" v rôznych krajinách sveta, dobré správy, iniciatívy, reportáže, interview na adresu ALLATRA TV: [email protected] Medzinárodné spoločenské hnutie "ALLATRA" - to sme my, ľudia! Je to jedinečné hnutie, nový formát súčinnosti, nový typ komunikácie, medzinárodný formát spolupráce a zjednotenia ľudí. Je to Hnutie ľudí pre ľudí! Oficiálna stránka MSH "ALLATRA" allatra.org.

Stále častejšie vidíme v spravodajských notickách oznamy o klimatických katastrofách. Zároveň sa stále viac ľudí pýta: prečo sa mení klíma a čo sa deje s našou planétou? Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky sa človek obracia na obvyklé spravodajské zdroje. Ale občas je...

Dnes v živom vysielaní na ALLATRA TV v rámci Medzinárodného Týždňa solidarity porozprávame: O projekte „Tvorivá spoločnosť“. Čím to všetko začalo? V čom spočíva podstata a dôležitosť projektu „Tvorivá spoločnosť“? Ako sa idea Tvorivej spoločnosti rozlieta po celom svete...

Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA je združenie poctivých a priateľských ľudí, ktorí sa snažia využiť svoje najlepšie vlastnosti v prospech spoločnosti.