Medzinárodná činnosť MSH ALLATRA

Stovky video recenzií, ktoré boli zaslané na adresu ALLATRA TV účastníkmi MSH "ALLATRA" z celého sveta, pomáhajú vytvoriť si predstavu o tom, aké jednoduché je iniciovať pozitívne zmeny v spoločnosti, začať konať tu a teraz. Posielajte, prosím, vaše videá na tému činnosti MSH "ALLATRA" v rôznych krajinách sveta, dobré správy, iniciatívy, reportáže, interview na adresu ALLATRA TV: [email protected] Medzinárodné spoločenské hnutie "ALLATRA" - to sme my, ľudia! Je to jedinečné hnutie, nový formát súčinnosti, nový typ komunikácie, medzinárodný formát spolupráce a zjednotenia ľudí. Je to Hnutie ľudí pre ľudí! Oficiálna stránka MSH "ALLATRA" allatra.org.

Videá v iných jazykoch
Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA je združenie poctivých a priateľských ľudí, ktorí sa snažia využiť svoje najlepšie vlastnosti v prospech spoločnosti.