Vadžra. Neobmedzená moc (slovenský dabing)

Vadžra. Neobmedzená moc (slovenský dabing) V tejto relácii sú zhrnuté priebežné výsledky experimentu „Vadžra. Oko Boha“, ktorého podmienky boli uverejnené v relácii s rovnakým názvom. Tento experiment ukazuje, ako sa každý môže zmeniť, keď sa dostane do určitých podmienok všemohúcnosti. Šanca dozvedieť sa viac o sebe samom dáva možnosť triezvo sa pozrieť na spotrebiteľský svet a jeho perspektívy, a tiež oceniť dôležitosť budovania Tvorivej spoločnosti. Vadžra. Neobmedzená moc (slovenský dabing) Vadžra. Neobmedzená moc (slovenský dabing) Vadžra. Neobmedzená moc (slovenský dabing)