Vedecké dôkazy existencie Boha | Kaleidoskop faktov 31 (3.časť) | Veda o Duši

Vedecké dôkazy existencie Boha | Kaleidoskop faktov 31 (3.časť) | Veda o Duši Ako ďaleko pokročila psychologia vo výskume ľudskej duše a aké sú jej výsledky? Čo skúma psychologia v súčasnosti a s akými problémami sa stretáva? Aké sú najčastejšie otázky, ktoré ľudia kladú psychológovi? Kde sa nachádza ľudské vedomie? Neobvyklé prípady z lekárskej praxe. Ako môže veda o duši pomôcť ľudstvu nájsť odpoveď na otázku: Existuje Boh? Vedecké dôkazy existencie Boha | Kaleidoskop faktov 31 (3.časť) | Veda o Duši Vedecké dôkazy existencie Boha | Kaleidoskop faktov 31 (3.časť) | Veda o Duši Vedecké dôkazy existencie Boha | Kaleidoskop faktov 31 (3.časť) | Veda o Duši