Vplyv reklamy a sila pozornosti | Kaleidoskop faktov 14

Vplyv reklamy a sila pozornosti | Kaleidoskop faktov 14 Všetko, na čo myslíte alebo čo robíte, si vyžaduje vašu pozornosť. „Odhaduje sa, že priemerný človek sa stretne so 6 000 až 10 000 reklamami každý deň.“ Vplyv reklamy a sila pozornosti  |  Kaleidoskop faktov 14 Vplyv reklamy a sila pozornosti  |  Kaleidoskop faktov 14 Vplyv reklamy a sila pozornosti | Kaleidoskop faktov 14