Žiť ako Anjel (slovenský dabing)

Žiť ako Anjel (slovenský dabing) Čo znamená žiť ako Anjel? Ako správne vykonávať duchovné praktiky a dosahovať reálne výsledky? Ako zdisciplinovať a motivovať svoje vedomie, aby išlo k duchovnému cieľu bez ohľadu na čokoľvek? Ako rozvíjať pocitové vnímanie a naučiť sa Ľúbiť? Ako dosiahnuť prostredníctvom Lásky vzájomné pôsobenie s Duchovným Svetom, precítiť Živú odozvu z Duchovného Sveta, jeho silu a moc? Ako získať Život a stať sa Anjelom? Žiť ako Anjel (slovenský dabing) Žiť ako Anjel (slovenský dabing) Žiť ako Anjel (slovenský dabing)