Život najdôstojnejších. TRAILER | Kaleidoskop faktov 24

Život najdôstojnejších. TRAILER | Kaleidoskop faktov 24 Zoroaster, Budha, Ježiš a Mohamed - Veľké Osobnosti, ktoré v rôznych časoch prinášali ľuďom odveké Znalosti, ktoré prebúdzajú srdcia a darujú pravú slobodu. To sú najdôstojnejší z ľudí, poslaných samotným Bohom na pomoc ľudstvu na ceste k nájdeniu pravého zmyslu života. Život najdôstojnejších. TRAILER | Kaleidoskop faktov 24 Život najdôstojnejších. TRAILER | Kaleidoskop faktov 24 Život najdôstojnejších. TRAILER | Kaleidoskop faktov 24