А какво има там, отвъд? Дойде времето да узнаем отговора

А какво има там, отвъд? Дойде времето да узнаем отговора Живот ... Безкрайна поредица от дни, които неумолимо приближават момента на напускане на този свят. Какво има там, отвъд? А какво има там, отвъд? Дойде времето да узнаем отговора А какво има там, отвъд? Дойде времето да узнаем отговора А какво има там, отвъд? Дойде времето да узнаем отговора