Съзидателно общество. Заедно ние можем | Международна онлайн конференция

Съзидателно общество. Заедно ние можем | Международна онлайн конференция Осъзнаваме ли ние цялата сериозност на ситуацията в света? Какво общество ще оставим ние на нашите деца? Ти избираш какъв ще бъде светът утре! Съзидателно общество. Заедно ние можем | Международна онлайн конференция Съзидателно общество. Заедно ние можем | Международна онлайн конференция Съзидателно общество. Заедно ние можем | Международна онлайн конференция