Живот след смъртта. Измислици и факти | Международна онлайн конференция на 22 май 2021 г.

Живот след смъртта. Измислици и факти | Международна онлайн конференция на 22 май 2021 г. Има ли живот след смъртта? Аналитика, факти, научни и документални хроники, изследвания и международен опит. Интервюта с очевидци, представители на науката, медицината и религиите по целия свят Живот след смъртта. Измислици и факти | Международна онлайн конференция на 22 май 2021 г. Живот след смъртта. Измислици и факти | Международна онлайн конференция на 22 май 2021 г. Живот след смъртта. Измислици и факти | Международна онлайн конференция на 22 май 2021 г.