Съществува ли Прераждане? Какво ни очаква ОТВЪД ГРАНИЦАТА. Смърт или Живот?

Съществува ли Прераждане? Какво ни очаква ОТВЪД ГРАНИЦАТА. Смърт или Живот? Международно изследване на смъртта. Забранена тема. Но въпросите за живота и смъртта имат отговор... Съществува ли Прераждане? Какво ни очаква ОТВЪД ГРАНИЦАТА. Смърт или Живот? Съществува ли Прераждане? Какво ни очаква ОТВЪД ГРАНИЦАТА. Смърт или Живот? Съществува ли Прераждане? Какво ни очаква ОТВЪД ГРАНИЦАТА. Смърт или Живот?